Voice Wellness

Sanginstitut for stemmeudvikling og personlig gennemslagskraft

Velvære i stemme og krop

Kroppen er en dynamisk kilde af lyd og energi formidlet via stemmebåndene. Vi bevæger os ud i alle stemmens facetter, inkl. sang, vel at mærke uden at overbelaste og slide på stemmen! Mærk virkningen, uanset din alder og uanset om det gælder jobbet, privatlivet, sang eller tale.

Sangundervisning

Syng med, syng for, syng ud, syng til… måske har du en gammel drøm om at synge mere og bedre og få flere toner at gøre godt med?

Stemmecoaching

Klar formidling… hvordan bærer man sig ad?

Budskabet skal ud over ”scene-kanten” på en måde så selv tilhørerne på de bagerste rækker føler kontakt med formidleren. Kravet er personlig gennemslagskraft, og det primære værktøj er stemmen, personligt nærvær og kropssproget. Det er vigtigt at sikre sig mod slid og overbelastning af stemmen som følge af iver efter at formidle. Alle har mulighed for at finde egen bæredygtige og engagerende formidlerstemme med volumen, farve og udtryk.

Teambuildingskurser og workshops

Kom tættere på hinanden! Lær at lytte effektivt – også til dig selv. Gennem fælles aktiviteter, løsner vi krop og stemmebånd med lyde, latter og sang.. Kommunikation er samarbejde, meningsudveksling, forhandling, gensidig forståelse og inspiration, baseret på nærvær og kontakt. Redskaberne er stemmen og kropssproget.

Sangoptræden

Sangoptræden Gerne i samarbejde med lokale kor og musikere til gensidig inspiration!